Home » rao vặt » thủ thuật cơ bản giúp dịch tiếng trung tốt hơn

thủ thuật cơ bản giúp dịch tiếng trung tốt hơn

những thủ thuật đầu tiên giúp bạn dịch tiếng trung sang tiếng việt tốt hơn

Từ, câu, ngữ pháp… giữa việt ngữ và hoa ngữ có chung sự khác nhau chuyên biệt, vì thế khi tiến hành dịch hoa ngữ chúng ta luôn gặp phải hàng loạt khó khăn nên cần phải có kỹ năng dịch nhất định. Những kỹ năng này chẳng những có thể vận dụng trong dịch viết mà còn có thể vận dụng vào dịch nói. dưới đây là một số kỹ năng dịch hay dùng nhất trong quá trình dịch: 

  • Dịch xuôi:

Dịch tiếng trung, Dịch xuôi là dịch dựa theo nghĩa của từ, trật tự từ và mạch băn khoăn. nét riêng biệt của dịch xuôi là phương pháp tư duy, kết cấu câu, nghĩa của từ có nhiều Điểm chung hoặc gần giống nhau, không cần tùy chỉnh nhiều con người cũng có thể dịch song ngữ, mà văn bản dịch cũng thích hợp với thói quen và quy tắc ngữ pháp trong dịch ngôn ngữ.

Dịch xuôi không giống với dịch thẳng, phạm vi của dịch thẳng luôn rộng hơn dịch xuôi. Dịch thẳng bao gồm cả dịch xuôi. Dịch thẳng không chỉ được đánh giá là một kỹ năng dịch mà còn có tiêu chí biểu đạt ý phải xuyên suốt.

Tuy nhiên, Có nhiều tình huống cũng không thể tiến hành kỹ năng dịch xuôi được bởi vì giữa đoạn văn bản dịch và văn bản gốc còn phải có nhân tố thầm mỹ. Khi đã có yếu tố thẩm mỹ rồi thì dịch xuôi mới được coi là một kỹ năng dịch lý tưởng.

Một câu văn có khả năng dịch trên cơ sở kiểu dáng câu văn gốc hay không toàn bộ được quyết định bởi trình độ song ngữ của người dịch. Cùng một đoạn văn bản, có người dịch dựa lần lượt từ của văn bản gốc, có người thì lại làm ngược lại, tại vì trình độ nắm vững và vận dụng câu văn của mỗi cá nhân là khác nhau.

giả dụ:
其传播之快,吸引力之强是任何一种新技术所不能比拟的。 

  • Về tốc độ cải tiến và sức thu hút của nó thì không một nền công nghệ mới nào có thẻ bì kịp.
  • Không có một ngành công nghệ mới nào có khả năng bì kịp nó về tốc độ phát triển và sức lôi cuốn.

Dịch xuôi đoạn văn riếng Trung trên chính là để test trình độ song ngữ của người dịch. Nhưng câu trên vẫn không phải quá khó khăn. trước tiên con người cần phân tách kiểu dáng câu trong hoa ngữ, cần phân biệt rõ chính là câu đơn hay câu phức, giai đoạn này khám phá ý chính của câu, làm rõ mối quan hệ của từng bộ phận trong câu, Sau cùng tìm tòi xem chính bản thân có thể dịch dựa theo trật tự của câu gốc hay không.

  • Dịch ngược:

Dịch ngược là cải biến thứ tự trong hành trình dịch, Lý do đưa tới tiến bộ thứ tự là: cách đặt câu, cách dùng từ, thói quen. Cách đặt câu trong đoạn văn bản gốc và đoạn văn dịch rất không giống nhau, vì thế đoạn văn dịch sẽ được lựa chọn dựa theo nguyên tắc ngữ pháp của đoạn văn dịch. nhưng nét riêng biệt này không phải nhất đinh, có khả năng tìm được kiểu câu tương đồng hoặc gần giống với đoạn văn bản gốc để giữ trật tự của câu gốc hay không thì Điểm này còn có quan hệ mật thiết với trình độ của người dịch.

Nhìn từ nhiều câu văn, đoạn văn hoặc bài văn thì việc tiến bộ thứ tự còn có thể được chia sự tiến bộ ở trong câu văn và sự thay đổi ở ngoài câu văn. Nếu việc cải tiến thứ tự trong câu có 3 Nguyên nhân nói phía trên thì nguyên nhân đưa tới sự cải cách ở ngoài câu văn là tư duy về ngôn từ của người dịch. Trong quy trình dịch hiện thực , trường hợp cải biến thứ tự bên trong và bên ngoài câu văn cũng rất phổ biến.

Việc cải biến trật tự bày tỏ ở cách hành văn, một đặc điểm rõ ràng thật sự là việc đảo trật tự trực diện và mặt phía sau của văn bản gốc, vì vậy thường được gọi là dịch ngược.

3. Dịch tách và dịch ghép:
Dịch tách thật sự là từ 1 câu trong đoạn văn bản gốc chúng ta dịch thành 2 hoặc 3 câu. Dịch ghép là từ 2 hoặc 3 câu gốc dịch thành 1 câu.
Nếu con người phân tích kỹ có khả năng trông thấy, dịch tách và dịch ghép gồm hai cách thức sau: 1- cải tiến dấu chấm câu, bước này rộng mở hoặc rút ngắn câu văn. 2- Tóm nội dung bài viết chính từ văn bản gốc, bước này biến content đó thành 1 câu không phải là chịu ảnh hưởng.
Dịch tách và dịch ghép chủ yếu là sắp đặt lại câu văn trong đoạn văn dịch, có thể nói câu hoàn hảo. bản chất dịch tách thật sự là tóm ra cấu trúc câu mới tuyệt vời từ văn bản gốc. Dịch ghép quả là gộp kết cấu ngữ pháp, câu giữa các thành phần thành 1 kiểu dáng câu hoàn hảo.
Dịch thẳng và dịch ý
Dịch thẳng bao gồm dịch âm và dịch từng chữ. Dịch âm là mượn những từ có phát âm tương đồng hoặc gần giống với từ cần dịch. giả dụ: Chocolate ___巧克力, nylon___尼龙,…Dịch từng chữ: các chuyên viên ngôn ngữ cho biết giữa các ngôn ngữ luôn có quan hệ đối lập khi dịch, nhưng trường hợp này cũng tương đối ít gặp. Vì vậy trong quá trình dịch hoa ngữ người dịch cần chú ý thói quen biểu đạt của hoa ngữ Nếu không sẽ hao tốn đi độ chuẩn xác của đoạn văn bản dịch.
Dịch ý gồm có dịch bổ dung thêm từ, dịch lược,…Dịch ý là người dịch không bị lệ nằm trong hình thức cấu trúc câu, ngôn từ, phương pháp tư duy của văn bản gốc, nội dung của đoạn văn dịch và đoạn văn gốc chỉ tương đồng hoặc gần giống nhau.
Dịch bổ sung từ
bổ sung từ bị lược bỏ trong văn bản gốc: theo thói quen biểu đạt văn bản gốc thi thoảng bị lược bỏ những ngôn từ nhất định, mà không ảnh hưởng đến công dụng của câu. Nhưng nếu đoạn văn dịch cũng bị lược bỏ sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩa của cả câu, thậm chí là ngược hẳn tác dụng với câu gốc. vìlý do đó trong hành trình dịch, văn bản dịch không còn cách nào khác là được bổ sung những từ bị lược bỏ trong đoạn văn gốc.

Check Also

Quà tặng thân thương bằng ly sứ in hình

Thông thường việc treo hay tặng những bức tranh, khung ảnh đã không còn thú …